Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ & ΡΕΤΟΥΣΑΡΟΝΤΑΣ by Erik Johansson

Erik Johansson New Work
"I’m a photographer and retoucher from Sweden. I use photography as a way of collecting material to realize the ideas in my mind.”