Πέμπτη, 16 Απριλίου 2015

ΜΙΚΡΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΜΕΓΑΛΑ ΜΕΡΗ

by Carlo Cafferini

Η μικρότητα του ανθρώπου και το μεγαλείο της ανθρώπινης δομών.